PSİKİYATRİ BURSA

"Mutlu İnsan için..."

Uzm. Dr. Mustafa Canbazoğlu

Psikiyatri Uzmanı - Psikoterapist

(0224) 246 03 46 - 0533 524 54 65

 

Psikoterapi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, başvuruda bulunan kişi ya da kişilerin (danışanların ya da ruh sağlığı bozukluğu olan hastaların), düşünsel çarpıtmalarının düzeltilmesi, çektikleri çökkünlük ve bunaltı gibi ruhsal sıkıntılarının ve duygusal acılarının giderilmesi, davranışsal işlev bozukluklarının onarılması ve baş etme becerilerinin artırılması için, bu konuda özel eğitim almış bir kişinin (terapistin) tek başına ya da özel eğitim almış kişilerin (terapistlerin) bir arada uyguladığı ve yöntemleri belirlenmiş olan, daha çok karşılıklı görüşmeye dayalı, kişiler arası bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

Devamını oku...

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi Nedir?

psikoterapi1Kognitif terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Kognitif terapi ruhsal rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla bir çok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

Devamını oku...

Online Psikoterapi

Online Terapi Nedir?

online terapiOnline terapi veya Online Psikiyatrik Görüşme internetin hayatımıza kattığı teknolojik kolaylıkları kullanarak, internet üzerinden anlık sesli ve/veya görüntülü veya telefonla sesli olarak alınan profesyonel Psikiyatrik & Psikolojik görüşme ve danışmanlık hizmetidir.

Neden Online Psikoterapi?

Şüphesiz ki bilişim sektöründeki hızlı büyüme ve gün geçtikçe kaydedilen ilerleme, hem pek çok alandaki eksiklikleri doldurması hem de getirdiği kolaylık sayesinde, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sağlık alanında da bilişimin kullanılması, hizmetlerin daha ulaşılabilir, hızlı ve kaliteli hale gelmesine önemli  katkılar sağladı.

Devamını oku...

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR nedir?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir.

Devamını oku...

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi

psikoterapi2Psikanaliz, hiç olmazsa ülkemizde birçok yerde ve kişilerce, bilerek, bilmeyerek, yanlış tanınmakta ya da tanıtılmaktadır. Çoğu kez, konuşma ile yapılan her türlü psikoterapiye yanlış olarak "psikanaliz" adı verilmektedir.

Psikanaliz Nedir?

Klasik psikanaliz özel yöntem ve çok yoğun çalışma gerektiren bir psikoterapi türüdür. Psikanalistin özel eğitim görmesi, kendisinin eğitim için psikanalizden geçmesi gerekir. Ruh hastaları ya da ruhsal sorunları olan kişiler arasında ancak özel bir kesime uygulanabilir. Sağaltım süresi yılları kapsayabilen bir uzunluktadır. Psikanalizde hasta, haftada en az 2, ortalama 3-4 kez seanslara gelmelidir. Bu seanslarda hasta sedirde (divan) uzanarak konuşur. Serbest çağrışım temel kuraldır. Psikanalizde amaç, kökten yapısal değişim, bastırılmış ya da ayrı tutulan (disosiye edilen) bilinçdışı çatışmanın egonun bilinçli yapısıyla bütünleştirilmesidir.

Devamını oku...

Grup Terapisi Nedir, Kimlere Uygulanır?

grup psikoterapiGrup terapisi, bireysel yapılan terapinin gruba bölünmüş şeklidir. Danışanlar bireysel terapi yerine başka danışanlarla beraber grup terapisi uygulayarak, hem birbirlerine geri bildirimde bulunurlar, hem de birbirlerine bir şekilde ayna tutarlar. Böylece bazen içinde bulunduğumuz ruhsal durumda farkında olmadığımız yönlerimizi birbirimize göstermek ve farkındalığımızı arttırmak için grup terapisi; sık kullanılan ve verimli bir terapi çeşididir.

Devamını oku...